χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Μόνο ευθυγραμμισμένο ενώνοντας στενά Rotator
διοχέτευση συγκόλλησης rotator
Συγκόλληση ενεργοποίηση κυλίνδρους
Δεξαμενή + καμπής + ζαριές
περιστροφικό positioner συγκόλλησης
5 6 7 8 9 10 11 12